SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

zapisy 2023

WYJAZD NA PRAKTYKI DO HISZPANII

WYJAZD NA PRAKTYKI DO HISZPANII

Uwaga, uwaga!   Zapraszamy uczniów klasy II, III i IV Niepublicznego Technikum Zawodowego w Kozienicach ZDZ w Kielcach do składania podań. Formularze dostępne w sekretariacie szkoły od dnia 19.02.2024 r. do dnia 01.03.2024 r. Chcesz wyjechać na praktyki do Hiszpanii? Chcesz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poza granicami kraju?  ...

ODDAJEMY KREW

ODDAJEMY KREW

We wtorek, 6 lutego 2024 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach podczas akcji wyjazdowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, dwóch pełnoletnich uczniów naszej szkoły bezinteresownie oddało krew. Gratulujemy Honorowym Dawcom Krwi !!! Krew jest jedynym stosowanym w medycynie „lekiem”, którego nie można, jak dotąd zastąpić niczym wyprodukowanym...

REKRUTACJA - PRAKTYKI - HISZPANIA

REKRUTACJA - PRAKTYKI - HISZPANIA

  Uwaga, uwaga!   Zapraszamy uczniów klasy II i III Niepublicznego Technikum Zawodowego w Kozienicach ZDZ w Kielcach do składania podań. Formularze dostępne w sekretariacie szkoły od dnia 05.02.2024 r. do dnia 16.02.2024 r. Chcesz wyjechać na praktyki do Hiszpanii? Chcesz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poza granicami kraju?  ...