SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Zapisz się na Dzień Otwarty Szkoły!   Tel. 48 614 67 72 Tel. 601 528 435   Zapraszamy!    

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Konstytucja ta regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.  Przekształcała ona państwo w monarchię konstytucyjną, a także wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.  ...