WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LP.

SZKOŁA

KLASA

NAUCZYCIEL

1.

NIEPUBLICZNE TECHNIUM ZAWODOWE

I

RENATA JANUSZ

II

SYLWIA MILCZARCZYK

III

MARIA HAJDUK

IV

ANNA KUREK

V

JUSTYNA SZYMAŃSKA

2.

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

I

KAROLINA TRAJER

II

JOANNA MIERZEJEWSKA

III

MARCIN KOSIŃSKI

3.

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

II

KAROLINA FRYT

III

KAROLINA FRYT

4.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

II

KAROLINA FRYT