Typ szkoły

Podbudowa

programowa

Cykl kształcenia

System kształcenia

Zawód

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Branżowa Szkoła I stopnia

szkoła podstawowa

3 lata

dzienny

- ślusarz

- sprzedawca

- fryzjer

- mechanik pojazdów samochodowych

- rolnik

- ogrodnik

- cukiernik

- kucharz

Technikum Zawodowe

szkoła

podstawowa

5 lat

dzienny

- technik logistyk – klasa wojskowa

- technik energetyk – klasa wojskowa

- technik handlowiec

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik rolnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

6-letnia szkoła podstawowa

2 lata

stacjonarny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

szkoła podstawowa

4 lata

zaoczny

- ogólny

Szkoła Policealna dla Dorosłych

szkoła średnia

2 lata

zaoczny

- technik administracji

1,5 lata

- technik bhp