KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01 września 2022 r.

godz. 11:00

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

13-26 lutego 2023 r.

4.

Zakończenie I semestru

31 stycznia 2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

6.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

godz. 11:00

7.

Ferie letnie

24 czerwca 2023 r. -

31 sierpnia 2023 r.