ZESPOŁY NAUCZYCIELI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Nazwa zespołu

Nauczyciele

1.

Zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Justyna Szymańska

Karolina Trajer

Patrycja Kluz

Maria Hajduk

Marcin Kosiński

Grażyna Kamińska

Ewa Mazur

2.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych

Maria Hajduk

Tadeusz Pomorski

Urszula Doniec

Joanna Panecka

Ewa Mazur

Iwona Drążyk

3.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

Justyna Szymańska

Justyna Kwaśnik

Joanna Mierzejewska

Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek    

4.

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Karolina Trajer

Małgorzata Sienkiewicz

Karina Wiśniewska

5.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Patrycja Kluz

Krzysztof Prasek

Grażyna Kamińska

Monika Koksa

Aneta Turska

6.

Zespół ds. promocji i rekrutacji

Justyna Szymańska

Beata Szewczyk

Patrycja Kluz

Marcin Kosiński